Posted on June 24, 2018 in Sculptures

Esphemeral sea: Frammenti di terra e di mare